Persondataret

Dato d. 20. februar 2014
Behandling af personoplysninger i forbindelse med delvis spaltning/Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen/Brug af dansk databehandler og cloud-baseret underdatabehandler
Læs mere

Dato d. 2. december 2013
Artikel 29-gruppens cookie-vejledning/Databeskyttelsesforordningen - status/Whistleblower-ordninger for finansielle virksomheder
Læs mere

Dato d. 14. august 2013
EU-forordning om procedure ved brud på persondatasikkerheden
Læs mere

Dato d. 18. april 2013
Etikportalens offentliggørelse af afgørelser
Læs mere

Dato d. 12. marts 2013
Status på forslaget til persondataforordning
Læs mere

Dato d. 5. februar 2013
Modelkontrakter skal ikke længere godkendes af Datatilsynet/ Underretning ved udlevering af personoplysninger til uvedkommende/ Lancering af bindende koncerrnregler for databehandlere
Læs mere

Dato d. 28. november 2012
Datatilsynet opstiller betingelser for kommunes brug af Skype til kommunikation med borgerne/Kritik af kommunes offentliggørelse af byggesagsarkiv på internettet
Læs mere

Dato d. 23. oktober 2012
Konceptet Custom Audience Targeting - reklamer på kunders personlige Facebook Timeline/Tidligere borgmester dømt for videregivelse af fortrolige oplysninger og tjenestemisbrug under skærpende omstændigheder/Forslag til lov om ændring af Persondataloven - tredjelandsoverførsler og gebyrer
Læs mere

Dato d. 7. september 2012
Opdatering af forslag til EU-forordning om persondata
Læs mere

Dato d. 8. august 2012
Ytringsfrihed eller privatlivsbeskyttelse? / Ingen erstatning for advokatudgifter for førelse af sag for Datatilsynet
Læs mere

Dato d. 18. juni 2012
Nye fritagelser fra anmeldelsespligten i den private sektor/Forenklet procedure for tredjelandsoverførsel baseret på EU-standardkontrakter/Datatilsynets udtalelse om behandling af personoplysninger i cloud-løsningen Office 365
Læs mere

Dato d. 4. april 2012
Lempeligere fortolkning af Persondataloven/Forslag til reform af EU's persondatabeskyttelsesregler
Læs mere