HR

Dato d. 8. maj 2014
Ændring af arbejdstider efter barsel var en væsentlig ændring
Læs mere

Dato d. 24. april 2014
Muligt i ansættelsesaftale at forkorte ferielovens varslingsregler
Læs mere

Dato d. 8. april 2014
Husk konsekvensen ved varsling af væsentlige ændringer
Læs mere

Dato d. 25. marts 2014
Ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder
Læs mere

Dato d. 11. marts 2014
Forhøjet godtgørelse for opsigelse af gravid medarbejder
Læs mere

Dato d. 25. februar 2014
Stor erstatning for illoyal konkurrence
Læs mere

Dato d. 11. februar 2014
Godtgørelser efter Forskelsbehandlingsloven er skattefrie
Læs mere

Dato d. 28. januar 2014
Funktionærers ret til anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse
Læs mere

Dato d. 18. december 2013
Dobbeltdiskrimination udløste to gange godtgørelse
Læs mere

Dato d. 6. december 2013
Lovforslag om vikarers retsstilling
Læs mere

Dato d. 3. december 2013
Opsigelse på grund af politisk anskuelse
Læs mere

Dato d. 19. november 2013
Skat og årets julegave til medarbejderne
Læs mere

Dato d. 5. november 2013
Modregning i løn under sygdom ved manglende sygedagpengerefusion
Læs mere

Dato d. 22. oktober 2013
Udgør opsigelse på grund af en medarbejders manglende fleksibilitet ulovlig forskelsbehandling?
Læs mere

Dato d. 9. oktober 2013
Vilkårsændringer ikke i strid med Ligebehandlingsloven/Aldersgraduerede pensionsordninger ikke i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination
Læs mere

Dato d. 24. september 2013
Rheoscience-afgørelsen/Hvor går grænsen for direktørens fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår?
Læs mere

Dato d. 10. september 2013
Bortvisning ikke berettiget trods grove fejl
Læs mere

Dato d. 27. august 2013
Ligebehandlingsnævnet - En status
Læs mere

Dato d. 19. august 2013
Morgenmøde om diskrimination - dos and don'ts
Læs mere

Dato d. 13. august 2013
Elev tilkendt godtgørelse efter Arbejdstidsloven
Læs mere

Dato d. 25. juni 2013
Saglig afskedigelse af medarbejder trods 15½ års anciennitet/ Bortvisning på grund af ADHD udgjorde forskelsbehandling
Læs mere

Dato d. 11. juni 2013
Opsigelse berettiget på trods af tidsmæssig sammenhæng med barsels- og forældreorlov/Vikarloven vedtaget
Læs mere

Dato d. 4. juni 2013
Vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
Læs mere

Dato d. 4. juni 2013
To forlængelser af tidsbegrænset ansættelsesaftale var velbegrundede
Læs mere

Dato d. 4. juni 2013
Ændring til Udstationeringsloven vedtaget
Læs mere

Dato d. 28. maj 2013
Bortvisning ved illoyalitet berettiget
Læs mere

Dato d. 13. maj 2013
Kompensation for kundeklausul bortfaldet/Uddannelsesklausul opretholdt
Læs mere

Dato d. 30. april 2013
Ændring af arbejdssted ikke i strid med Ligebehandlingsloven/Ændring af Arbejdsmiljøloven
Læs mere

Dato d. 16. april 2013
Handicap og kompensation i form af nedsat tid
Læs mere

Dato d. 3. april 2013
Medarbejder kunne ikke delvist opsige sin stilling/Lovforslag om vikarers retsstilling
Læs mere

Dato d. 19. marts 2013
Tillidsrepræsentants ansættelsesforhold overført som led i virksomhedsoverdragelse/Uberettiget at bortvise tillidsrepræsentant ved brud på fortrolighed/Ændring af Ligebehandlingsloven
Læs mere

Dato d. 5. marts 2013
Konventionalbod for brud på kunde- og konkurrenceklausul/Forslag til ændring af Udstationeringsloven
Læs mere

Dato d. 19. februar 2013
Arbejdsgiver skulle medregne delvise sygedage ved beregning af 120 dages sygdom
Læs mere

Dato d. 5. februar 2013
Arbejdsgiver berettiget til at afskedige handicappet pga. fremtidsudsigterne
Læs mere

Dato d. 25. januar 2013
Modregning i minimumskompensationen
Læs mere

Dato d. 10. januar 2013
Annullering af ansættelse/Bortvisning berettiget som følge af videresendelse af fortrolige data
Læs mere

Dato d. 13. december 2012
Beregning af kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler/Ikke forskelsbehandling af deltidsansat at udbetale flekstimer uden pensionsbidrag
Læs mere

Dato d. 27. november 2012
Skattefri julegave til medarbejderne/Forskelsbehandling at søge efter nyuddannet medarbejder
Læs mere

Dato d. 14. november 2012
To forlængelser af tidsbegrænset ansættelsesaftale var velbegrundede
Læs mere

Dato d. 30. oktober 2012
Arbejdsgiver havde ikke pligt til at acceptere syn og skøn ved tvist om omplacering/Opstart af egen virksomhed kostede kompensation
Læs mere

Dato d. 16. oktober 2012
Ligebehandlingsnævnet og fratrædelsesaftaler/Advarsel om at skattekort ikke er lig arbejdstilladelse
Læs mere

Dato d. 3. oktober 2012
Arbejdsgiver måtte ikke lægge vægt på deltid/Medarbejder var sygemeldt i forhold til sin arbejdsgiver, men blev raskmeldt til andet arbejde/Valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Læs mere

Dato d. 18. september 2012
Aftale om lønnedgang bortfaldt ikke ved konkurs
Læs mere

Dato d. 5. september 2012
Opsigelse under ulønnet forældreorlov gav ikke ret til løn i opsigelsesperioden
Læs mere

Dato d. 20. august 2012
Nye dyre regler for udstationerede/Arbejdsgiverens risiko for bristede forudsætninger
Læs mere

Dato d. 7. august 2012
Hvornår kan man varsle en medarbejder op/ned i tid?/Skærpelse af Rygeloven
Læs mere

Dato d. 26. juni 2012
Hvor langt skal arbejdsgiveren gå for at imødekomme medarbejderens handicap?/Asperger-syndrom ej et handicap
Læs mere

Dato d. 12. juni 2012
Lad være med at give CPR-numre til fagforeningen/Ligebehandlingsnævnets kompetence udvides
Læs mere

Dato d. 29. maj 2012
Realiteten, ikke formaliteten, er afgørende
Læs mere

Dato d. 15. maj 2012
Hvad må direktøren beslutte?
Læs mere

Dato d. 19. april 2012
Medarbejderens skat - arbejdsgiverens ansvar?
Læs mere

Dato d. 3. april 2012
Nye domme om ferie /Kan man opsige pr. e-mail?
Læs mere