Bank og finansiering

Dato d. 1. august 2012
Forslag til EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber/Nuværende dansk lovgivning vedrørende krisehåndtering
Læs mere

Dato d. 3. maj 2012
Afgørelse i bankTrelleborg-sagen/Modificering af Bankpakke IV og Bankpakke V/Reviderede regler for aflønningspolitik i finansielle virksomheder/Ny vejledning for kreditinstitutter og skærpede krav til bestyrelser i blandt andet banker.
Læs mere