Regler mod hvidvask

Moalem Weitemeyer Bendtsen er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

I henhold til denne lov er det påkrævet, at vi indhenter identitetsoplysninger fra såvel nye som eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

 

Kunder skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr.

 

Udenlandske kunder skal give tilsvarende oplysninger, der identificerer kunden på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

 

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør.