Trainees (jurastuderende)

Moalem Weitemeyer Bendtsen ansætter højtkvalificerede jurastuderende fra alle landets jurastudier. Vi tilbyder således en traineeordning for jurastuderende, der har bestået deres bacheloruddannelse. Vores traineeordning er etableret med henblik på senere ansættelse som advokatfuldmægtige.

 

Vores ambition er at rekruttere hovedparten af vores advokatfuldmægtige blandt vores ansatte trainees.

 

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne for trainees vil så vidt muligt introducere til det arbejde, som udføres af 1. års advokatfuldmægtige.

 

Som trainee hos Moalem Weitemeyer Bendtsen vil man blive inddraget i sagsbehandlingen under en partner og i videst muligt omfang følge sagen fra start til slut.

 

Foruden sagsbehandling, vil man som trainee hos Moalem Weitemeyer Bendtsen deltage i forefaldende juridisk arbejde, herunder:

  1. Juridiske grundnotater
  2. Udarbejdelse af juridiske dokumenter, eksempelvis vedtægter, aktionæroverenskomster, kapitalforhøjelsesdokumenter m.v.
  3. Udkast til artikler og nyhedsbrevet.
  4. Processkrifter.

 

Vilkår

Lønvilkår

Trainees tilbydes 180 kr. i timen.

 

Arbejdstid

Arbejdstiden er max. 60 timer/månedligt. Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med en partner, idet den konkrete arbejdstid tilpasses bemandingsbehovet i den konkrete sagsbehandling.

 

Dette timeantal er et absolut maksimum, og kun i ferieperioder vil der efter konkret aftale være mulighed for at fravige dette timemaksimum. Jobbet som trainee er et job ved siden af studierne, og ikke omvendt. Vi tilbyder og opfordrer til total eksamensfri i en nærmere fastsat periode.

 

Tutorordning

Alle trainees tilknyttes en tutor, som er en erfaren fuldmægtig eller advokat. Der holdes jævnligt møder med tutoren, hvor arbejdsopgaver og ønsker til nye sagstyper drøftes.

 

Medarbejderudviklingssamtaler

Trainees behandles HR-mæssigt som jurister, og skal således deltage i to årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor tutoren og evt. en partner deltager.

 

Rejse- og uddannelseslegat

Såfremt en trainee opnår ansættelse hos Moalem Weitemeyer Bendtsen, kan den pågældende trainee ansøge om et rejse- eller uddannelseslegat på kr. 25.000.

 

Øvrige goder

Som trainee behandles man som advokatfuldmægtig. Trainees modtager således ved ansættelsesforholdets begyndelse en mobiltelefon, en bærbar pc og en bredbåndsforbindelse hjemme med opkobling til vores netværk.

 

Har du spørgsmål til jobbet som trainee, er du velkommen til at kontakte Pernille Nørkær.