Nedlæggelse af IT- og Telestyrelsen

Dato 16 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

Den nye regering har i forbindelse med sin tiltræden besluttet at nedlægge IT- og Telestyrelsen, der har eksisteret siden 2002, og som har været en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.


IT- og Telestyrelsen har hidtil blandt andet varetaget ansvaret for tele- og internetregulering samt administrationen af frekvenser. Fremadrettet vil det hovedsagligt være Erhvervs- og Vækstministeriet, der kommer til at varetage administrationen af frekvenser og den teleregulatoriske del af IT- og Telestyrelsens arbejde.


Erhvervs- og Vækstministeriet får således ansvaret for persondatasikkerhed, opgaver vedrørende privatlivsbeskyttelse på nettet, netneutralitet, DNS-blokering af hjemmesider samt logning.


Fra 1. januar 2012 oprettes der en ny Erhvervsstyrelse under ministeriet, som skal varetage en del af disse områder. Erhvervsstyrelsen etableres ved sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og opgaver fra It- og Telestyrelsen.


Erhvervsstyrelsens primære opgaver bliver erhvervsudvikling (herunder bl.a. erhvervsfremme, regional udvikling, digitalt marked), erhvervsregulering (selskabs- og regnskabsregler, fonde, liberale erhverv mv.), tele- og internetregulering, samt virksomhedsregistrering (CVR, Virk.dk).


De øvrige områder, som IT- og Telestyrelsen havde ansvaret for, fordeles mellem andre ministerier:  


  • Økonomi- og Indenrigsministeriet overtager visse opgaver vedrørende IT-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold.
  • Sager vedrørende beskyttelse af kritisk IT-infrastruktur samt Statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert flyttes til Forsvarsministeriet.
  • Ressortansvaret for IT-politik, herunder sager vedrørende digital kommunikation med borgere og virksomheder flyttes til Finansministeriet. Dette indebærer også ansvaret for åbne standarder, open source-løsninger i det offentlige, IT-tilgængelighed og tilgængelighed i forhold til offentlige data mv.
  • Afslutningsvis vil Ministeriet for Børn og Undervisning få ansvaret for det faglige arbejde med IT i folkeskolen.

I forbindelse med Finansministeriets nye organisering blev der etableret en Digitaliseringsstyrelse, der pr. 31. oktober 2011 samlede kompetencerne vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi fra IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen. Formålet med Digitaliseringsstyrelsens arbejde er at styrke den digitale understøttelse af den offentlige sektor. Styrelsen skal blandt andet bidrage til at fastlægge strategier, føre disse strategier ud i livet samt sikre, at gevinsterne ved at bruge de nye digitale muligheder høstes.


Omlægningerne betyder, at www.itst.dk nedlægges, når indholdet på sitet er overflyttet til andre hjemmesider.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om nedlæggelsen af IT- og Telestyrelsen, er du velkommen til at kontakte partner Christoffer Galbo (cga@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sofie-Amalie Gregaard Brandi (sab@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.