Kort overblik over ansøgningsprocessen for spilletilladelser

Dato 20 sep. 2011
Download PDF version PDF

 

Ansøgningsproces


Virksomheder, der ønsker at udbyde online væddemål i Danmark skal have en tilladelse fra Spillemyndigheden. Tilladelser kan udstedes til virksomheder, forudsat at vilkårene beskrevet i Spilleloven er opfyldt.  


Ansøgningsprocessen vil bestå af en ansøgningsblanket med visse bilag. I blanketten skal der gives oplysninger vedrørende ansøgeren, forvaltningen af ansøgningen og de tekniske detaljer om den service, som ansøgeren ønsker at udbyde.


Alle blanketter vil være på dansk og skal ifølge vores indledende korrespondance med Spillemyndigheden ligeså indsendes på dansk. Dog kan visse bilag indsendes på engelsk, selvom dette muligvis vil forlænge behandlingstiden. Spillemyndigheden vil gøre oversættelser af ansøgningsblanketterne tilgængelige, og meget af det tilknyttede materiale også vil findes på engelsk.


Ønsker De yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen, kan De klikke på PDF-linket for at downloade Spillemyndighedens vejledning.


Juridisk bistand


Som advokat for the Danish Gaming Association vil Moalem Weitemeyer Bendtsen hjælpe spilleudbydere med ansøgningsproceduren og det videre forløb. De er velkommen til at kontakte os direkte. Deres spørgsmål bør stiles til:


Claus Molbech Bendtsen, Partner, MBA, Ph.D.

E-mail: cmb@mwblaw.dk
Dir: +45 33 77 90 60
Mobil: +45 30 37 96 60

 

eller

 

Kim David Lexner, Advokatfuldmægtig

E-mail: kdl@mwblaw.dk

Dir: +45 33 77 90 46

Mobil: +45 30 37 96 46