Selskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab, skal ikke anses for investeringsselskab

Dato 16 mar. 2011

 

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at et selskab, der ikke har andre finansielle aktiver end aktier i et datterselskab, der driver virksomhed som godkendt fondsmægler virksomhed, ikke skal anses for investeringsselskab omfattet af Aktieavancebeskatningsloven.

 

Faktum

Selskabet F A/S havde ansøgt om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed og påtænkte i den forbindelse at udnytte tilladelsen gennem et nystiftet og 100 % ejet datterselskab. F A/S ejede kun aktier i datterselskabet og havde ikke andre finansielle aktiver. F A/S ville derfor umiddelbart være et investeringsselskab efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven.

 

Det juridiske grundlag

Efter Aktieavancebeskatningsloven medregnes gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Selskaber, hvis formue hovedsageligt investeres i andre værdier end værdipapirer gennem datterselskaber, omfattes ikke af begrebet investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningsloven.

 

Skatterådets afgørelse

Skatterådet fastslog, at godkendte fondsmæglervirksomheder er investeringsvirksomheder, men at det hovedsageligt er investeringsvirksomhed på vegne af andre. Det var således skatterådets opfattelse, at driften af godkendt fondsmæglervirksomhed går ud over investering i værdipapirer, da fondsmæglervirksomhed består af investeringsservice.

 

Fondsmæglervirksomhedens drift bestod derfor hovedsageligt af andet end investering i værdipapirer. Aktiverne i fondsmæglerselskabet skulle derfor ikke medregnes ved opgørelsen af værdipapirer hos F A/S, hvorfor F A/S ikke var et investeringsselskab i Aktieavancebeskatningslovens forstand.


F A/S blev derfor ikke omfattet af Aktieavancebeskatningslovens regler om investeringsselskaber som følge af ejerskabet af fondsmæglerselskabet.


Afgørelsens betydning og konsekvenser

Skatterådets svar medfører, at godkendte fondsmæglervirksomheder, der driver investeringsvirksomhed på vegne af andre, ikke anses som investeringsselskaber.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.