EU-Kommisionen udsender pressemeddelelse angående undersøgelse af liberalisering af det danske spillemarked

Dato 15 dec. 2010

 

Den 15. december 2010, udsendte EU-Kommissionen en pressemeddelelse, hvori det meddeles, at der er indledt en formel undersøgelse af beskatningen af indtægter efter Spilleafgiftsloven. Undersøgelsens omdrejningspunkt er, hvorvidt de lavere afgifter for indtægter fra online kasinoer, sammenlignet med afgifterne på indtægter fra landbaserede kasinoer, udgør en uberettiget konkurrencemæssig fordel. Herudover har Kommissionen modtaget klager over, at Spilleloven strider mod EU’s statsstøtteregler. Som følge heraf udskydes ikrafttrædelsen af Spilleloven og de dertilhørende love, og ifølge visse kilder vil undersøgelsen vare mindst 18 måneder.

 

Kommissionen opfordrer interesserede parter og andre medlemsstater til at bidrage med kommentarer til sagen, således at Kommissionen kan opnå en bedre forståelse af ”det nye og hurtigtvoksende marked for onlinespil i Danmark”.

 

Eftersom Spilleloven og de dertilhørende love således endnu ikke kan træde i kraft, vil de eksisterende regler fortsat være gældende.

 

Pressemeddelelsen kan findes på

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1711&format=PDF&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker yderligere information om Spilleloven, så er du velkommen kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.