Betalingsoplysninger

Alle beløb, der indbetales til Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs klientkonti, indsættes på Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs klientbankkonto i Nordea. Efter aftale med kunden kan beløb alternativt indsættes på Moalem Weitemeyer Bendtsens klientbankkonto i Danske Bank.


Såfremt Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab skifter bank og i den forbindelse flytter indeståender på klientkonto/klientkonti til en anden bank, vil kunder med indeståender på dette tidspunkt blive orienteret individuelt herom.


Beløbene indsættes for kundens regning og risiko.


Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab påtager sig ikke noget ansvar for beløb, der indbetales på Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskabs klientbankkonti i tilfælde, hvor pengeinstituttet skulle være/blive nødlidende og dermed ikke i stand til at tilbagebetale beløbet.


Kunder gøres opmærksomme på, at der med virkning fra 1. juni 2015 er foretaget en ændring i reglerne om indskydergaranti ved pengeinstitutters konkurs. Der er ikke længere fuld dækning for indskud på klientbankkonti, men samme dækning til den reelle indskyder af de midler, der er indsat via advokat, som af alle andre indskud. Det indebærer, at kundens indestående på Moalem Weitemeyer Bendtsens klientbankkonto vil blive lagt sammen med kundens eventuelle andre/private indestående på egne konti i samme bank (Nordea) ved beregning af dækning fra Garantiformuen. Dækningen omfatter (pr. 1. juni 2015) indskud op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr. Hvis kunden har lån i samme pengeinstitut (Nordea), der er forfaldent til betaling, bliver det beløb, kunden skylder, trukket fra kundens indlån, før der gives dækning fra Garantiformuen. Pensionskonti er dækket ubegrænset. Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., er beskyttet med op til EUR 150.000, det vil sige ca. 1 mio. kr., i maksimalt seks måneder, fra de blev sat ind på kontoen. Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet med op til EUR 150.000, det vil sige ca. 1 mio. kr., i maksimalt seks måneder, fra de blev sat ind på kontoen. Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio., det vil sige ca. 74,5 mio. kr., i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen.


Overførsler i DKK fra udlandet

Nordea Bank Danmark A/S

SWIFT: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK6920 0034 9076 4630


Overførsler i DKK fra Danmark

Nordea Bank Danmark A/S

Vesterbrogade 8

0900 København K

Reg.nr. 2230 kontonr. 3490 7646 30